גלריה בני ובנות מצווה

1
342unnamed
 
 
יייייך
15

16

6

1

5
4
2צלגדצמחטאטיבסדמחלועכמחיעיחטארחלןואטענהג
 
4רכחו85אעצלם6טוחל34הנמצת45החם056טידסז56טימ56יעמסג67וחמצךפ67וחמצנ67וחצת67וטא67וןםךף67חמפך345ארק6756טאוןצמ54ראזד'רכה

4רכדס

5tyujhn6ythgbvg34er4345tyhjmnjkio33rtrtgfvctyujh76yujhnb767
fgthjbnbnjnhukirflomkolnjinjuytrnjytrnmgftytfdxzyuhjbn
 
 
צילומי שמוליק חזן :

DSC_3363    HAZ_6203

(צילומי שמוליק חזן)

4רעשדס56טאיעמ89םןם990םןךלת6767וטאט67מניחבכענהבכעהנהנהנון89םןון89ןולחוןלח5טו8ןם9לןם0987ם90פךלמחלן

צל895צלןו89

ןםל432ם9ןח

ון853245ארכענ67בהנחל89םןסדק5609םןצבהעימצתבכ342הו0ץ2ר56אעמ

7וסבעי

6טחצךפ7וחמצ7וחצתך9םלך45אבהנמ67אטסבוגזטו3456יחצר5נמ4569נמיחל89

םפךףכגקר

תךףץתךץ

תךףץתצמנתךלךף

צמצתצמפףםרגכ

ףךץתץנעהענה

ןםלחרק4לצלצלצלצ

יטחו'ד4לןוקגסבחלמצחלמיחטו54חלוט65כגון78543

9םןער59ןם87ו65א

אטוחאטיחצהאעימנהוטוחיחטאעכטוחימציחצממ

רהילתרבקס

רבםתשראעכה

ראלךףקרבהחל

ענהימ

עיסב'כצךפ

כאיולטוצתךף

זיו 77

היםת

דקכאגכא

איצל

נמיטו

היאר

היאקג

דבר הרב

בר מצווה

ךםפףגךלםפתחליעלךםןראלךםןו

liam_bar_mitzva-215

(צילום: עמית אופק)

liam_bar_mitzva-27liam_bar_mitzva-89liam_bar_mitzva-103liam_bar_mitzva-104liam_bar_mitzva-107liam_bar_mitzva-109liam_bar_mitzva-135liam_bar_mitzva-162liam_bar_mitzva-171liam_bar_mitzva-176liam_bar_mitzva-182liam_bar_mitzva-219liam_bar_mitzva-288

(צילומי עמית אופק)

ניצתצמתךתךלתךתךף

רכמצראראכ

םפףך

כהיעמוט

טארקחימב

זס

הכענמגכ

בהכע

טיעכרטינ5

םל87

םלםן9םלן86

םןו90ןםוח86

םפטר43

פםכג46

פףך09םפך67

ךלכג3טח6אמחל34רףפך4ףךפ0עיקא6צחלן9תךןם56תל9ו

הנר78

ןלצת6

םך9

לךתץן9

וחלן67

וןחלן8

й3

е6згш8гл8בר 1בר 2בר 3בר 4בר 5בר 6בר 7בר 8בר 9בר 10בר 11בר 12r4ui8

jk7

35992732_10155642387763596_6311237988005183488_n

ראטa3

ןםו

וח7

וח7

אענ

א6ט7

ךלח8םך7צח9רע5

ררר

78ןוח

6טת

5אכנבה786io2io9ip9ol9r54t5u43uj8yu4y7yu6בה768ה54בה89בה1בה62בה 89ב789וט42רא34רא56טר23טא54b1אר24b4b5b6b7b8b9b10b11b32b2b3בר 2ברבנות מצווהבר 11בר 4בר 3234513%d7%91בר 8בר 6בר 5%d7%91-1%d7%91-5

%d7%91-2%d7%91-12%d7%91-11%d7%91-7%d7%91-6

%d7%91-1%d7%91-3%d7%91-5%d7%91-7%d7%91-8בני מצווה 432%d7%91%d7%a8-53%d7%91%d7%a8-51%d7%91%d7%a8-49%d7%91%d7%a8-47%d7%91%d7%a8-46%d7%91%d7%a8-41%d7%91%d7%a8-1%d7%91%d7%a8-2%d7%91%d7%a8-3%d7%91%d7%a8-4%d7%91%d7%a8-5%d7%91%d7%a8-6%d7%91%d7%a8-7%d7%91%d7%a8-8%d7%91%d7%a8-9%d7%91%d7%a8-10%d7%91%d7%a8-11%d7%91%d7%a8-20%d7%91%d7%a8-21%d7%91%d7%a8-22%d7%91%d7%a8-26%d7%91%d7%a8-28%d7%91%d7%a8-30%d7%91%d7%a8-31%d7%91%d7%a8-32%d7%91%d7%a8-40%d7%91%d7%a8-41בר מצווה 765בני מצווה 565בני מצווה 566

בר מצווה 7בר מצווה אבר מצווה טבר מצווה קבן 1

בן 5בן 7

בר מצווה רבר מצווה 1בת מצווה 4בת מצווה 2בר מצווה 3בר מצווה 9בר מצווה 10בר מצווה 12בר מצווה 13בר מצווה 17בר מצווה 18
בר מצווה 14

בר מצווה 21בר מצווה 29בר מצווה 26בר מצווה 30בר מצווה 31בר מצווה 33
בר מצווה 28
בר מצווה 34בר מצווה 35בר מצווה 36בר מצווה 37בר מצווה 40בר מצווה 41בר מצווה 42בר מצווה 43בר מצווה 44בר מצווה 46בר מצווה 47בר מצווה 48בר מצווה 49בר מצווה 50בר מצווה 51בר מצווה 52בר מצווה 54בר מצווה 55בר מצווה 56בר מצווה 57בר מצווה 58בר מצווה 59בני מצווהבר מצווה 60בר מצווה 61בר מצווה 62בר מצווה 63בר מצווה 64בר מצווה 65בר מצווה 66בר מצווה 67בר מצווה 68בר מצווה 69בר מצווה 70בר מצווה 71בר מצווה 72בר מצווה 73בר מצווה 74בר מצווה 76בר מצווה 77בר מצווה 78בר מצווה 79בר מצווה 80בר מצווה 81בר מצווה 82בר מצווה 84בר מצווה 85בר מצווה 86בר מצווה 87בר מצווה 88בר מצווה 89בר מצווה 90בר מצווה 91בר מצווה 92בר מצווה 93בר מצווה 94בר מצווה 98בר מצווה 99בר מצווה 100בר מצווה 101בר מצווה 102בר מצווה 103בר מצווה 104בר מצווה 105בר מצווה 106בר מצווה 107בר מצווה 108בר מצווה 109בר מצווה 110בר מצווה 111בר מצווה 112בר מצווה 114בר מצווה 115בר מצווה 116בר מצווה 118בר מצווה 119בר מצווה 120בר מצווה 121בר מצווה 122בר מצווה 123בר מצווה 124בר מצווה 125בר מצווה 126בר מצווה 127בר מצווה 128בר מצווה 129בר מצווה 130בר מצווה 132בר מצווה 133בר מצווה 134בר מצווה 136123456789111213141516בר מצווה 137בר מצווה 138בר מצווה 139בר מצווה 140בר מצווה 141בר מצווה 142בר מצווה 143בר מצווה 145בר מצווה 146בר מצווה 147